Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Nitra – Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra
IČO: 31197850
nitrakalvaria@svd.sk
(garant projektu „Obnova Kalvárie“ a príjemca príspevkov)